Kurallar

> Hile paylaşımı, kullanmaya teşvik etmek veya kullanmak -> Sınırsız uzaklaştırma.
> Reklam yapmak, yapmaya teşvik etmek -> Sınırsız uzaklaştırma.
> Milli ve saygı değerlere hakaret etmek, sövmek ve benzeri davranışlarda bulunmak -> Sınırsız uzaklaştırma.
> Sunucuya yönelik hakaret, saldırı, aşağılama, kötüleme ve karalama -> Sınırsız uzaklaştırma.
> Gerçek para üzerinden eşya satma ve alma, hesap satışı ve benzeri davranışlarda -> Sınırsız uzaklaştırma.
> Uygunsuz oyun ismi -> Sınırsız uzaklaştırma.
> Dolandırıcılık, hırsızlık, düzenbazlık, troll, toxiclik ve benzeri davranışlarda -> Craftel'ın yapacağı bir şey olmadığı durumlar harici (Yetki verildiğinde, yere atıldığında vb.) 1 Gün  ve devamında katlanarak artan uzaklaştırma.
> Sunucu içerisinde bulunan hatalardan yararlanmak, yararlanmaya teşvik etmek ve yetkililere bildirmemek -> 1 Gün ve devamında katlanarak artan uzaklaştırma.
> Craftel'ı sabote etmek; etkinlikleri, duyuruları, çekilişleri ve benzeri davranışlarda -> 1 Hafta ve devamında katlanarak artan uzaklaştırma.
> Dini öğelere, inançlara veya inanışlara hakaret, küfür, sövme veya aşağılama -> 2 Gün susturma.
> Cinsiyet, cinsel yönelim veya yönelişleri ayrımcılığı, aşağılama, hakaret, küfür ve benzeri davranışlar -> 1 Gün veya inisiyatife göre daha fazla susturma.
> Sendika kurmak, katılmak, başlatmak, kurmaya teşvik etmek ve benzeri davranışlarda -> 1 Gün ve devamında katlanarak artan susturma.
> Bir kişinin izinsiz/izinli fark etmeksizin kişisel bilgilerini, fotoğraf v.b bilgilerini paylaşmak veya ifşa etmek -> 12 Saat ve devamında katlanarak artan susturma.
> Ailevi küfür, hakaret, kötü söylem ve benzeri davranışlar -> 12 Saat susturma.
> Müstehcen (cinsel içerikli mesaj) ve benzeri davranışlarda -> 8 Saat susturma.
> Yetkililere karşı yapılan küfür, hakaret, aşağılama, kötü söylem ve benzeri davranışlarda -> 8 Saat susturma.
> Irkçılık, ırk ayrımı ve benzeri davranışlarda -> 6 Saat susturma.
> Şahsa yapılan küfür ve benzeri davranışlarda -> 3 Saat ve devamında katlanarak artan susturma.
> Yetkililerin yaptığı cezalandırma işlemine itiraz etmek, karşı çıkmak veya sabote etmek -> 3 Saat susturma.
> Şahsa yapılan hakaret, aşağılama, kötü söylem ve benzeri davranışlarda -> 1 Saat ve devamında katlanarak artan susturma.
> Siyaset yapmak, yapmaya teşvik etmek ve benzeri davranışlarda -> İlk önce uyarı daha sonra 1 Saat ve devamında katlanarak artan susturma.
> Spam, Flood, Sohbet düzeni bozma, Latin alfabesi dışında bir alfabe kullanma -> 15 dakika ve her seferinde katlanarak artan susturma.